fb

    Šta su slobodni radikali?

Slobodni radikali su molekuli koji imaju jedan ili više nesparenih elektrona, što ih čini veoma reaktivnim.

Neki slobodni radikali su neizbežni jer su nusproizvodi metaboličkih procesa koji nam omogućavaju život (disanje, rad mišića i imunološkog sistema . Ima i onih koji su posledica okruženja u kome živimo; stres, izloženost zagađenju i UV zracima.  A za neke smo odgovorni svojim izborima – pušenje, konzumiranje nezdrave hrane, naporno vežbanje… Ukoliko ih ima previše, slobodni radikali su pretnja zdravlju i lepoti. Ovi molekuli kiseonika reaguju sa materijama koji izgrađuju ćelije u vašem telu zbog čega se one oštećuju ili postaju nefunkcionalne.

Slobodni radikali prouzrokuju odumiranje ćelija i sprečavaju njihovu regeneraciju.

Možda mislite da slobodni radikali uglavnom postoje u vašem telu, ali oni takođe ciljaju i napadaju ćelije kože. U stvari, formiranje slobodnih radikala može biti ubrzanije na vašoj koži nego bilo gde drugde jer je direktno izložena UV zračenju, zagađenju itd.

Oštećenje slobodnih radikala jedan je od najvećih pokretača starenja kože. Ako vaše telo nema dovoljno antioksidanata da se nosi sa slobodnim radikalima, kolagen počinje da se razgrađuje i vaša koža će   prerano  izgledati staro.

Utvrđeno je da preterano vežbanje povećava nivo slobodnih radikala u telu i uzrokuje intenzivna oštećenja.
Sportisti, a posebno vrhunski, izloženi su enormnim opterećenjima u toku treninga, a posebno u toku takmičenja.

Primenom suplemenata sa  resveratrolom  pomažete svom telu da neutrališe slobodne radikale pre nego što nanesu štetu.

slobodni radikali

Akutno fizičko opterećenje može dovesti do oksidativnog oštećenja tkiva.

Soul će  odstraniti naslage slobodnih radikala, koje nastaju pojačanim fizičkim aktivnostima, a koje organizam proizvodnjom antioksidanata ili nedovoljnom količinom unetih antioksidanata kroz hranu, ne uspeva da neutralizuje.

Poenta sporta je zdravlje, a ne da zarad uspeha u sportu, uništite zdravlje!

Dovedite Vaš organizam u optimalno zdravo stanje i pružite mu prirodne performanse, sposobnosti i izdržljivost. Podržite Vaš fizički i intelektualni razvoj uz energetsku podršku i preventivno održavajte zdravo stanje dok se razvijate i napredujete, uz čitav niz ispomoći u bavljenju sportom, i uopšte u životu.

Share This