fb

Jedna od najvažnijih tajni dobrog zdravlja nema nikakve veze s bolnicom

Odnosi se na odabir načina života i zdravstvene odluke koje donosimo svakodnevno . Ovaj aspekt je dobio na značaju u modernoj zdravstvenoj zaštiti, jer stručnjaci otkrivaju da zdraviji životni stilovi pružaju brojne prednosti, uključujući i smanjenje dugoročnih troškova zdravstvene zaštite kako zajednici, tako i pojedincu.

Vođenje zdravijeg načina života obuhvaća širok spektar, uključujući prehranu, spavanje, vežbanje i stres.

Prekomerna težina i pretilost postaju sve raširenija pojava. Ovaj zdravstveni problem svetskih razmera, povezan je i sa povećanim rizikom od šećerne bolesti tipa 2, kardiovaskularnim bolestima, rakom i smrtnošću.

Stres je veliki krivac za pogoršanje zdravstvenih ishoda. Dugoročno izlaganje organizma stresu, preterano lučenje kortizola i drugih hormona stresa može poremetiti gotovo sve procese u telu. To može dovesti do raznih hroničnih zdravstvenih problema, uključujući depresiju, bolesti srca i poremećaj spavanja.

Share This