fb

Znakovi i simptomi alergijskih reakcija kod dece

Znakovi i simptomi alergijskih reakcija kod dece Razne alergije mogu izazvati različite, a ponekad i ozbiljne alergijske reakcije kod dece. Evo šta trebate znati o anafilaksi, astmi i još mnogo toga. Kad su u pitanju hronični zdravstveni problemi kod dece, alergije su...

Antioksidansi

Antioksidansi Antioksidans je molekul koji može da spreči oksidaciju drugih molekula. Oksidacija je hemijska reakcija u kojoj se elektroni prenose sa oksidacionog sredstva na neki molekul. U oksidacionim reakcijama mogu nastati slobodni radikali, koji...

Efekti glutationa i njegove prednosti

Koliko je glutation važan za ljudsko telo? Efekti glutationa su brojni;  podrška imunom sistemu jer visok nivo glutationa u telu pretstavlja prirodnu antivirusnu zaštitu, podrška enzimskim procesima kao i uklanjane nepotrebnih metabolita. Njegova glavna funkcija...

Šta je glutation?

Glutation : Majka svih antioksidanata Šta treba da znate Uprkos više desetina hiljada  medicinskih članaka napisanih o važnosti ključne molekule, mnogi od nas imaju hronični nedostatak, a da ga nisu ni svesni !  Glutation igra vitalnu ulogu u optimizaciji ukupnog...